BEZPARTYJNY RADNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dzień dobry, nazywam się Michał Bobowiec

Urodziłem się we Wrocławiu w roku 1971. Całe moje życie było i jest związane z Wrocławiem. Tu się kształciłem, tu mieszkam z moją rodziną: żoną i trójką dzieci. Jestem ekonomistą i samorządowcem. Doświadczenie biznesowe zdobywałem w spółkach publicznych i prywatnych. Byłem radnym Rady Miejskiej Wrocławia w latach 2006 – 2010, w tym wiceprzewodniczącym Rady w latach 2008-2010. Od 8 lat jestem radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracuję w Komisji Budżetu i Finansów oraz przewodniczę Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. Pasjonuję się sportem i zabytkową motoryzacją. Spędzam aktywnie czas na rowerze, współtworzyłem muzeum motoryzacji w Topaczu pod Wrocławiem,

Moje doświadczenia

Rozwój aglomeracji Wrocławskiej nie byłby możliwy bez wsparcia funduszy europejskich. Tak jak przebudowa ulicy Buforowej we Wrocławiu, którą Samorząd Województwa wsparł kwotą 55 mln zł. Za swoją misję w Sejmiku uważam wspieranie i inicjowanie takich działań.