MICHAŁ BOBOWIEC - NR 1 DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Trzeba zbudować ją jak najszybciej, aby z ulgą odetchnęli mieszkańcy południowej części Wrocławia tj. dzielnic: Jagodna, Wojszyc, Ołtaszyna, Partynic.

Jestem zaangażowany w ten projekt od wielu lat. Uważam, że powinna przebiegać zgodnie z ustalonym przed laty planem i niezmiernie martwią mnie protesty małych grup mieszkańców, którzy kierując się własnym interesem blokują rozwój aglomeracji wrocławskiej.

Samorząd Województwa jest w pełni gotowy do rozpoczęcia prac budowlanych przy ostatnim, południowym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia. Obwodnica przechodząca przez Wysoką – zgodnie z obowiązującym od wielu lat Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – była planowana w tym miejscu blisko dwadzieścia lat temu.

Nigdy też nie projektowano drogi wewnątrz osiedla, to intensywna w ostatnich latach zabudowa mieszkaniowa zbliżyła budynki bezpośrednio do projektowanej drogi. Dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia jest jedną z ważniejszych, brakujących inwestycji komunikacyjnych w stolicy Dolnego Śląska. To kluczowa inwestycja, jeśli chodzi o odkorkowanie węzła drogowego jakim jest kilkusettysięczny Wrocław.